Feed Planet Magazine Issue-Sayı: 48 March - Mart 2023

FEED PLANET • MARCH - MART 2023 62 ARTICLE • MAKALE Optimizing performance with a new generation of growth promoters Yeni nesil büyüme destekleyicileri ile performansın optimizasyonu Novel combinations based on micro-encapsulated metabolites from plants & seaweeds, offer alterna- tive to growth promoters and support consistent performance of livestock animals. Bitkilerden ve deniz yosunlarından elde edilen mikro- kapsüllenmiş metabolitlere dayalı yeni kombinasyon- lar, büyüme destekleyicilerine alternatif sunar ve besi hayvanlarının tutarlı performansını destekler. NATURAL ALTERNATIVE GROWTH PROMOTERS, A NEW FRONTIER With the ban of antibiotics used as growth promoters (AGP) in several regions worldwide, nutritionists have tried to use additives based on plant extracts to impro- ve performance of broilers to the same le- vel as AGP. If the initial intention was to use plants extracts for their antimic- robial activity, research has shown their broader range of effects on gut functions, such as; 1. the modulation of micro- biota composition and acti- vity: Certain plant extracts can limit the growth or virulence of certain pathogens while have limited effect on ‘good’ bacte- ria. Or, DOĞAL ALTERNATİF BÜYÜME DESTEKLEYİCİLERİ, YENİ BİR SINIR Büyüme destekleyicileri (AGP) olarak kullanılan antibiyotik- lerin dünya çapında çeşitli bölgelerde yasaklanmasıyla birlik- te, beslenme uzmanları, piliçlerin performansını AGP ile aynı seviyeye çıkarmak için bitki özlerine dayalı katkı maddeleri kullanmaya çalıştı. İlk amaç bitki özlerini antimikrobiyal ak- tiviteleri için kullanmaksa, araştırmalar bağırsak fonksiyonları üzerindeki etkilerinin daha geniş olduğunu göstermiştir; 1. mikrobiyota bileşimi ve ak- tivitesinin modülasyonu: Bazı bitki özleri, ‘iyi’ bakteriler üzerin- de sınırlı etkiye sahipken belirli patojenlerin büyümesini veya vi- rülansını sınırlayabilir. Veya, R&D DIRECTOR / AR-GE DİREKTÖRÜ NUQO FEED ADDITIVES Dr. Stéphanie Ladirat

RkJQdWJsaXNoZXIy NTMxMzIx